دستکش روسیه اینیستا رسانه ها جام جهانی

دستکش: روسیه اینیستا رسانه ها جام جهانی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری رسانه‌ها باید واقعیت را بازتاب دهند / بیژن نفیسی

یک روزنامه‌نگار و مدرس ارتباطات اعتقاد است که رسانه‌ها باید واقعیت را بازتاب دهند ولی از این هم که مخاطب حس کند بن‌بستی وجود دارد، جلوگیری کنند و راهکار ارایه ک

رسانه‌ها باید واقعیت را بازتاب دهند / بیژن نفیسی

بیژن نفیسی: رسانه ها باید واقعیت را بازتاب دهند

عبارات مهم : بازتاب

یک روزنامه نگار و مدرس ارتباطات اعتقاد است که رسانه ها باید واقعیت را بازتاب دهند ولی از این هم که مخاطب حس کند بن بستی وجود دارد، جلوگیری کنند و راهکار ارایه کنند.

بیژن نفیسی در گفت وگو با ایسنا، راجع به عملکرد رسانه ها در قبال پرهیز از گسترش ناامیدی و ایجاد توقعات بی جا اظهار کرد: رسانه ها بازتابی از رویدادها را انتقال می دهند و اگر مشکلی در سطح جامعه باشد، رسانه ها مجبورند که واقعیت آن را بازتاب دهند ولی اگر مشکلی در جامعه مطرح می شود، باید تلاش شود که در کنار آن راه هایی جهت برطرف آن مسئله در رسانه ها گفته و همچنین همکاری هایی که مخاطبان می توانند جهت برطرف آن مسئله داشته باشند، نشان داده شود.

او ادامه داد: اگر رسانه ها نکات منفی را می بینند، باید نکات مثبت که می تواند قدم هایی باشد تا پرسشها را حل کند هم دیده شود. درواقع این مساله کمک می کند که رسانه راجع به خبری که ناامیدی ایجاد می کند، راه حلی بدهد تا جو ملایم تر شود و مخاطب احساس نکند که در بن بست قرار گرفته است.

این روزنامه نگار با تاکید بر اینکه رسانه ها باید واقعیت را بگویند، تصریح کرد: باید راه هایی را که در رسانه ها مطرح می شود، برویم تا مسئله برطرف شود. ممکن است مسئله اقتصادی وجود داشته باشد، به این معنا که کالایی گران می شود یا کمبودی در جامعه اتفاق می افتد، بنابراین باید با توجه به صحبت های کارشناسان و دست اندرکاران راه حل هایی جهت مبارزه با گرانی و برطرف کمبود به مردم آموزش داده شود. جهت مثال اگر در رسانه هر لحظه گفته شود که آب نداریم یا کمبودی وجود دارد خود به خود ناامیدی را در سطح جامعه رواج می دهیم.

اما در کنار آن باید راه هایی جهت صرفه جویی ارائه شود. این راهکارها باعث می شود که احساس کنیم بن بست مطلقی وجود ندارد وگرنه رسانه نمی تواند در شرایطی که آب نداریم بگوید آب وضع خوبی دارد. این مساله حتی مردم را به مصرف تشویق می کند و خیال آن ها را آسوده خواهد کرد؛ بنابراین رسانه ها باید واقعیت ها را بازتاب دهند ولی از اینکه مخاطب حس کند بن بستی وجود دارد، جلوگیری کنند و راهکار بدهند.

این مدرس ارتباطات با اشاره به وظیفه رسانه ها اظهار کرد: رسانه ها وظیفه دارند که پرسشها را ببیند و در کنار آن راهکار پیدا کنند در نتیجه کار درستی انجام می شود ولی اگر فقط مسئله را در نظر بگیرند و راهکاری ارائه ندهند، ناامیدی رواج پیدا می کند.

این روزنامه نگار راجع به عملکرد رسانه ها در قبال جلوگیری از توقعات بی جا خاطرنشان کرد: زمانی که مساله ای را بزرگ کنیم توقع در جامعه ایجاد می شود ولی زمانی که تلاش کنیم واقعیات موجود را به مردم انتقال دهیم خود به خود توقع در سطح امکانات خود را نشان خواهد داد؛ جهت مثال زمانی که ذخایر مالی کمی داریم اگر بگوییم کمبودی وجود ندارد، مردم هم توقعشان اوج خواهد رفت؛ بنابراین واقعیت ها باید گفته شود.

نفیسی در آخر گفت: زمانی رسانه توقع ایجاد می کند که واقعیت موجود را انتقال ندهد؛ بنابراین اگر واقعیت را به جامعه بگوییم توقع هم در همان سطح خود را نشان می دهد و پایین تر می آید. اگر رسانه ای واقعیت را به مردم بگوید توقع اوج نمی رود مگر اینکه با مساله موجود غیرواقعی برخورد کند که البته به علت کثرت رسانه ها به سرعت مشخص خواهد شد. رسانه ها راجع به یک مساله اتفاق نظر ندارند و یکی از محاسن همین است به علت اینکه خواننده دنبال واقعیت می رود. بعد نمی توانیم بگوییم که رسانه ها به جو دامن می زنند چون آن ها یکسان به پرسشها نگاه نمی کنند و این اختلاف نظر و سلیقه کمک می کند مخاطب واقعیت را درک کند.

رسانه‌ها باید واقعیت را بازتاب دهند / بیژن نفیسی

واژه های کلیدی: بازتاب | رسانه ای | رسانه ها | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz